เผยแพร่เมื่อ: 31-08-2023

ศีลในกูฏทันตะสูตรเพื่อชีวิตที่รุ่งโรจน์

พระรุ่งโรจน์ รตนวณฺโณ (ศรีเสริม)

91-101