(1)
รักษาพล น.; ปักสังขาเนย์ เ. การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย. Integr. Soc. Sci. J. 2022, 2, 1-12.